Sinh viên Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng và An ninh hỗ trợ một số địa phương trong việc hướng dẫn cài đặt ứng dụng, kích hoạt định danh điện tử cho người dân.(17/07/2023)225


Sinh viên Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng và An ninh hỗ trợ một số địa phương trong việc hướng dẫn cài đặt ứng dụng, kích hoạt định danh điện tử cho người dân.
Một số hình ảnh về hoạt động:Tin tức liên quan

Liên kế Web