Tn tức -Sự kiện

Thông báo Khoa

Kế hoạch giảng dạy học kỳ Hè năm học 2020-2021, Hình thức đào tạo chính quy

Kế hoạch giảng dạy học kỳ Hè năm học 2020-2021, Hình thức đào tạo chính quy (17/04/2021)

Kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2020-2021, Hình thức đào tạo chính quy

Kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2020-2021, Hình thức đào tạo chính quy (17/04/2021)

Kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2020-2021, Hình thức đào tạo chính quy

Kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2020-2021, Hình thức đào tạo chính quy (17/04/2021)

Quyết định bảo lưu kết quả học tập

Quyết định bảo lưu kết quả học tập (17/04/2021)

Thông báo điểm trúng tuyển các ngành trình độ đại học; cao đẳng GDMN bằng phương thức xét tuyển kết quả học tập lớp 12 THPT (Đợt 2) và nhận hồ sơ xét tuyển đợt 3 đến hết ngày 20/11/2020

Thông báo điểm trúng tuyển các ngành trình độ đại học; cao đẳng GDMN bằng phương thức xét tuyển kết quả học tập lớp 12 THPT (Đợt 2) và nhận hồ sơ xét tuyển đợt 3 đến hết ngày 20/11/2020 (29/09/2020)

Liên kế Web