Liên hệ(08/11/2021)1207


+ VP KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT – QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
- Địa điểm: Phòng 112 Nhà B2 – Trường Đại học Đồng Tháp
- Điện thoại: (0277) 3883.404  - Fax: (+84) 0277.3882339
- Email:gdtcqpan@dthu.edu.vn

+ LÃNH ĐẠO  KHOA
TS. Trần Anh HàoTrưởng khoa
  • Điện thoại: 0918.25.8008
ThS.GVC. Nguyễn Văn HậuPhó Trưởng khoa 
  • Điện thoại: 0989.234.676
ThS. La Văn LiêmPhó Trưởng khoa
  • Điện thoại: 0919.06.0440
+ CHUYÊN VIÊN
ThS. Châu Nhật TânQuản lý sinh viên
  • Điện thoại: 0377.511.851
CN. Trương Thị QuýGiáo vụ khoa
  • Điện thoại: 0969.750.590

Tin tức liên quan

Liên kế Web