Danh mục đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở của khoa từ năm 2008 đến nay

18/11/2016 777

TTTên đề tàiChủ nhiệm đề tàiThời gian thực hiện
1Xây dựng hệ thống bài tập trong giảng dạy môn bóng rổ cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất, Trường Đại học Đồng ThápTrần Anh Hào 06/2014 đến 05/2015 
2Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập nhằm nâng cao thành tích kỹ thuật tại chỗ ném rổ cho sinh viên Khoa Sư phạm Thể dục thể thao, Trường Đại học Đồng ThápTrần Văn Đỏ 06/2014 đến 05/2015 
3Đánh giá sự phát triển thể lực sinh viên học năm thứ nhất của Trường Đại học Đồng ThápNgô Trần Thúc Bảo06/2014 đến 05/2015 
4Lựa chọn một số bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho sinh viên đội tuyển bóng đá nữ Trường Đại học Đồng ThápNguyễn Hoàng Lâm Em01/2012 đến 12/2012
5Lựa chọn một số bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho sinh viên đội tuyển bóng đá nam Trường Đại học Đồng ThápTrần Minh Hùng01/2012 đến 12/2012
6Đánh giá sự phát triển thể lực chuyên môn của nam sinh viên chuyên sâu Cầu lông khoá 2008 và 2009 Trường Đại học Đồng Tháp sau khi kết thúc môn học thể thao nâng caoPhạm Việt Thanh04/2011 đến 12/2011
7Nghiên cứu lựa chọn các bài tập phát triển thể lực chuyên môn Bóng chuyền tự chọn cho sinh viên Trường Đại học Đồng ThápPhạm Hiền Chương04/2011 đến 12/2011
8Sự phát triển thể lực nam khoá 2008 -2012 Trường Đại học Đồng Tháp thông qua hoạt động dạy học Giáo dục Thể chất theo hình thức tự chọn môn học. Thực trạng và giải phápLa Văn Liêm06/2011 đến 12/2011
9Động cơ học tập của sinh viên khoa Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Đồng Tháp. Thực trạng và giải phápPhạm Thanh Tùng06/2011 đến 12/2011
10Đánh giá hệ thống bài tập thể lực chuyên môn cho sinh viên chuyên sâu bóng rổ nam ở Trường Đại học Đồng ThápTrần Anh Hào06/2011 đến 12/2011


Các tin khác: