• Họp mặt, gặp gỡ sinh viên Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng và An ninh năm học 2023 - 2024
  • Thông báo số 3880/TB-ĐHĐT về việc áp dụng thời gian biểu từ ngày 11/9/2023 đối với hình thức đào tạo chính quy tại Trường Đại học Đồng Tháp
  • Sinh viên Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng và An ninh hỗ trợ một số địa phương trong việc hướng dẫn cài đặt ứng dụng, kích hoạt định danh điện tử cho người dân.
  • THÔNG TIN CHIÊU SINH CÁC LỚP NĂNG KHIẾU THỂ DỤC THỂ THAO HÈ 2023 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
  • Chúc mừng hai sinh viên Ngành Giáo dục Thể chất - Trường Đại học Đồng Tháp đã đạt 02 Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á Campuchia 2023 - SEA Games 32
Images Detail News

Họp mặt, gặp gỡ sinh viên Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng và An ninh năm học 2023 - 2024 

Họp mặt, gặp gỡ sinh viên Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng và An ninh năm học 2023 - 2024