Lãnh đạo khoa

TS. Trần Anh Hào


TS. Trần Anh Hào

Chức vụ: Trưởng Khoa

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0918258008

Email: tahao@dthu.edu.vn


ThS. La Văn Liêm


ThS. La Văn Liêm

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Học vị: Ths

Điện thoại: 0919060440

Email: lvliem@dthu.edu.vn


Bộ môn GDTC

Bộ môn Giáo dục quốc phòng và An ninh