• THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020
 • LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2018
 • LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2018
 •  Tháng 5 lịch sử - Tuổi trẻ khoa GDTC,GDQP – AN hành động “Đoàn kết tạo nên sức mạnh, chìa khóa của mọi thành công”
 • “Ngôi nhà 3.000 đồng” một chương trình thiết thực – mô hình cần được nhân rộng
 • LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2017
 • ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA GDQP AN - SP TDTT LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2017 - 2020
 • ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN CHI ĐOÀN KHOA GDTC & QP.AN LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2017 – 2019
 • BIÊN CHẾ NĂM HỌC 2017 - 2018
 • HỘI THI HÁT BÀI HÁT TRUYỀN THỐNG, NĂM HỌC 216 - 2017
 • Giải Bóng đá khoa GDTC và QP – AN mở rộng lần thứ 13 – năm 2017
 • Biên chế năm học 2016 - 2017 (chính quy)
 • HỘI THI NẤU ĂN CẤP KHOA CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10/2016
 • GIẢI ĐIỀN KINH SINH VIÊN KHOA GDTC VÀ QP - AN NĂM HỌC 2016 - 2017
 • Gặp gỡ giữa lãnh đạo khoa với Sinh viên năm học 2016 - 2017
Images Detail News

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020