• Quyết định 220/QĐ-ĐHĐT về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2021-2022 cho sinh viên khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng và An ninh
  • Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đào tạo Đại học Ngành Giáo dục Thể chất Trường Đại học Đồng Tháp
  • TƯ VẤN TUYỂN SINH NĂM 2022 NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ GIAO LƯU THỂ THAO
  • Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng và An ninh
  • Khai giảng khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ năm 2020
Images Detail News

Quyết định 220/QĐ-ĐHĐT về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2021-2022 cho sinh viên khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng và An ninh 

Quyết định 220/QĐ-ĐHĐT về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2021-2022 cho sinh viên khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng và An ninh