KẾ HOẠCH HỌC TẬP ĐỢT THÁNG 4/2017 VÀ HÈ, NĂM HỌC 2016 - 2017 (LỚP ĐH GDTC16_L2)

07/04/2017 227

SttMã - Tên môn họcSố TCSố tiết
th.dạy
Chức danh, học vị, họ tên
của giảng viên
Thời gian thực hiện
1GY4156 - PP tổ chức thi đấu bóng chuyền260CN.GV Ngô Thanh Kiệt08 - 23/4/2017
2GY4152 - PP thống kê trong thể thao230ThS.GV Ngô Trần Thúc Bảo29/4 - 07/5/2017
3GY4157 - PP tổ chức thi đấu cầu lông260ThS.GV Phạm Việt Thanh03/7 - 08/7/2017
4GY4154 - PP tổ chức thi đấu điền kinh 1260ThS.GV La Văn Liêm10/7 - 15/7/2017
5GY4153 - Y học thể dục thể thao230ThS.GV Phạm Thanh Tùng17/7 - 20/7/2017
6GY4006 - Sinh cơ học TDTT230TS.GV Quách Khả Quang21 -  25/7/2017
7GY4106 - Bóng ném260ThS.GV Đặng Trường Trung Tín26/7 - 01/8/2017
8GY4017 - Thể dục tự do260ThS.GV Trần Anh Hào02 - 08/8/2017


Các tin khác: