• LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2017
  • ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA GDQP AN - SP TDTT LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2017 - 2020
  • ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN CHI ĐOÀN KHOA GDTC & QP.AN LẦN THỨ II, NHIỆM  KỲ 2017 – 2019
  • BIÊN CHẾ NĂM HỌC 2017 - 2018
  • HỘI THI HÁT BÀI HÁT TRUYỀN THỐNG, NĂM HỌC 216 - 2017
  • Giải Bóng đá khoa GDTC và QP – AN mở rộng lần thứ 13 – năm 2017
  • Biên chế năm học 2016 - 2017 (chính quy)
  • HỘI THI NẤU ĂN CẤP KHOA CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10/2016
  • GIẢI ĐIỀN KINH SINH VIÊN KHOA GDTC VÀ QP - AN NĂM HỌC 2016 - 2017
  • Gặp gỡ giữa lãnh đạo khoa với Sinh viên năm học 2016 - 2017