• LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2018
 • LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2018
 •  Tháng 5 lịch sử - Tuổi trẻ khoa GDTC,GDQP – AN hành động “Đoàn kết tạo nên sức mạnh, chìa khóa của mọi thành công”
 • “Ngôi nhà 3.000 đồng” một chương trình thiết thực – mô hình cần được nhân rộng
 • LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2017
 • ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA GDQP AN - SP TDTT LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2017 - 2020
 • ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN CHI ĐOÀN KHOA GDTC & QP.AN LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2017 – 2019
 • BIÊN CHẾ NĂM HỌC 2017 - 2018
 • HỘI THI HÁT BÀI HÁT TRUYỀN THỐNG, NĂM HỌC 216 - 2017
 • Giải Bóng đá khoa GDTC và QP – AN mở rộng lần thứ 13 – năm 2017
 • Biên chế năm học 2016 - 2017 (chính quy)
 • HỘI THI NẤU ĂN CẤP KHOA CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10/2016
 • GIẢI ĐIỀN KINH SINH VIÊN KHOA GDTC VÀ QP - AN NĂM HỌC 2016 - 2017
 • Gặp gỡ giữa lãnh đạo khoa với Sinh viên năm học 2016 - 2017
Images Detail News

LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2018 

LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2018