• Biên chế năm học 2016 - 2017 (chính quy)
  • HỘI THI NẤU ĂN CẤP KHOA CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10/2016
  • GIẢI ĐIỀN KINH SINH VIÊN KHOA GDTC VÀ QP - AN NĂM HỌC 2016 - 2017
  • Gặp gỡ giữa lãnh đạo khoa với Sinh viên năm học 2016 - 2017